Labākie 1 Sports Bettings Somija 2022

Tāpat kā daudzās citās valstīs, kur plaŔi izplatītas sporta aktivitātes, arī sporta derības Somijā ir legālas un populāras. Sporta derības ir īpaŔi populāras futbolā, hokejā, golfā, boksā un jāŔanas sporta veidos. Futbols, galvenokārt starptautiskais, un hokejs neapŔaubāmi ir populārākās sporta aktivitātes.

Jo Ä«paÅ”i Somijai ir sava Ä«patnÄ«ba ar vietējo Pesapallo, ko bieži dēvē par Somijas beisbolu. Nākamais rindā ir hokejs, kā arÄ« ziemas sporta veidi, piemēram, distanču slēpoÅ”ana.

Labākie 1 Sports Bettings Somija 2022

Somijas spēlētāji var piekļūt simtiem derību vietņu. Valdība stingri regulē sporta derību nozari. Neizturot, Somijas valdībai pieder lielākais un populārākā sporta derību vietne sauca Veikkaus.

Tomēr somiem, kuri, iespējams, nevēlēsies likt likmes uz valdÄ«bai piederoÅ”o bukmeikeru, ir daudz iespēju. Ir gan starptautiskas, gan vietējās vietnes, kurās varat likt likmes uz to, vai dzÄ«vojat Somijā. Katrai vietnei ir savas unikālās iespējas, tāpēc, iespējams, vēlēsities izpētÄ«t dažādas sporta totalizatora spēles, pirms izvēlaties vienu.

Ir vērts atzÄ«mēt, ka dažas no populārākajām derÄ«bu vietnēm parāda noslieci uz somu spēlētājiem. Tas nozÄ«mē, ka spēlētājam, kurÅ” meklē absolÅ«ti labāko, tas var bÅ«t grÅ«ti. Lai nodroÅ”inātu izcilu sporta spēļu pieredzi, Somijas totalizatora rÄ«cÄ«bā ir daži no labākajiem ārvalstu bukmeikeri.

Section icon
Derību vēsture Somijā

Derību vēsture Somijā

Derības Somijā aizsākās vairāk nekā pirms gadsimta. Pirmie spēļu automāti nāca no Vācija un kļuva ārkārtīgi populārs Somijas iedzīvotāju vidū. Ap 1933. gadu valdība pieņēma tiesību aktus, lai kontrolētu nozari, kas bija diezgan mežonīga. Tiesību akti ierobežoja privāto operatoru pieplūdumu un ierobežoja azartspēļu ainavu ar reģistrētām labdarības organizācijām.

Apmēram 1938. gadā Somijas valdÄ«ba ieviesa jaunu derÄ«bu pakalpojumu sniedzēju, Raha-automaattiyhdisty vai RAY, veicināt atbildÄ«gas azartspēles. Pēc RAY valdÄ«ba sāka izveidot vēl vienu iestādi Veikkaus Oy. Valsts aÄ£entÅ«ras uzdevums ir regulēt loterijas Somijā. No Ŕīm loterijām savāktā nauda tiek finansēta sportam, zinātnei un kultÅ«rai.

Likmes mūsdienās Somijā

Azartspēles un derÄ«bas Somijā ir gājuÅ”as garu ceļu. PAF jeb Play among Friends, organizācija, kas dibināta 1966. gadā, ir bijusi atbildÄ«ga par derÄ«bu operāciju pārvaldÄ«bu Somijā. 2002. gadā valdÄ«ba saskaņā ar tiesÄ«bu aktiem pasludināja RAY par vienÄ«go oficiālo derÄ«bu nodroÅ”inātāju. Tomēr pēdējam bija labākas izredzes, un vairāk cilvēku deva priekÅ”roku tam, nevis pirmajam. ValdÄ«ba nolēma atļaut darboties abām struktÅ«rām, lai izvairÄ«tos no konflikta raÅ”anās, taču saskaņā ar stingriem valdÄ«bas noteikumiem.

Nav nekādu pazÄ«mju, ka valdÄ«bas monopols azartspēļu jomā drÄ«z beigtos. ValdÄ«ba varētu pat padarÄ«t stingrākus noteikumus, ņemot vērā Ŕīs nozares ieņēmumu svarÄ«go funkciju valstÄ«. PaplaÅ”inoties tieÅ”saistes tirgum, pieaugs ieņēmumi no spēlēm, jo vairāk cilvēku piekļūs derÄ«bām. Lielāki ieņēmumi ir labas ziņas Somijas valdÄ«bai, jo tā var uzlabot savus sociālos pakalpojumus.

Derību vēsture Somijā
Derību nākotne Somijā

Derību nākotne Somijā

Azartspēles Somijā ir ienesÄ«ga nozare. Ieraksti liecina, ka tas katru gadu rada vairāk nekā 1 miljardu eiro ieņēmumus. Somijas valdÄ«ba izmanto ieņēmumus no Ŕīs nozares, lai finansētu IzglÄ«tÄ«bas ministriju. Viņi palÄ«dz finansēt un popularizēt zinātni, kultÅ«ru, mākslu un sportu.

DerÄ«bām ir daudzsoloÅ”a nākotne, ņemot vērā valdÄ«bas atbalsta lÄ«meni. Eiropas SavienÄ«ba (ES) vairākkārt ir mēģinājusi panākt, lai Somijas valdÄ«ba atsakās no sava monopola, nodēvējot to par "protekcionistu", taču Somijas valdÄ«ba ir nelokāmi ignorējusi Å”os aicinājumus.

Somijas valdība ir pārliecināta, ka stingrs valdības regulējums un monopols ir labākais veids, kā pārbaudīt ar derībām saistītos pārmērības. 2020. gadā valdība pieņēma pasākumus, lai reformētu Loteriju likumu. Šo reformu galvenais mērķis bija novērst jebkādas "bīstamības", ko vietējiem iedzīvotājiem rada azartspēles. Tādējādi valdības monopols turpinās, jo tā joprojām saņem ievērojamu atbalstu no derību kopienas.

Aplūkojot virzienu, ko Somijā ieņem derību nozare, joprojām ir skaidrs, ka tā virzās uz vairāk regulējumu un tiesību aktiem. Somijā jautājums nav par to, vai derības ir likumīgas, bet gan par to, kad valdība atvieglos kontroli.

Tā kā Somijas valdÄ«ba kontrolē lielāko daļu derÄ«bu vietņu, daudzi derÄ«bu slēdzēji tagad meklē starptautiskus operatorus tieÅ”saistē, lai mēģinātu iepludināt svaigu gaisu azartspēļu darbÄ«bā. Tomēr Somijas valdÄ«ba apzinās Å”os notikumus un cenÅ”as paplaÅ”ināt savu portfeli un riskēt tieÅ”saistē, lai atturētu vietējos iedzÄ«votājus no derÄ«bām ārzonas kazino.

Derību nākotne Somijā
Vai kazino Somijā ir legāli?

Vai kazino Somijā ir legāli?

Somijā nav tik daudz kazino, taču daži pieejamie ir legāli un valdÄ«bas kontrolēti. Lielākais kazino atrodas Helsinkos. To sauc Casino Helsinki. Å is kazino vairāk nekā 95% no savas peļņas ziedo labdarÄ«bai. Otrs lielais kazino Somijā ir Paf kazino. Tāpat arÄ« Å”is kazino gandrÄ«z visu peļņu ziedo labdarÄ«bas organizācijām un citiem cienÄ«giem mērÄ·iem. Ä»oti nedaudziem kazino visā pasaulē ir Ŕāda politika, bet Somijai ir divi starp retajiem, kas ir diezgan iespaidÄ«gs sasniegums.

Vai kazino Somijā ir legāli?
Derību likumdoŔana Somijā

Derību likumdoŔana Somijā

Somijas tiesÄ«bu akti derÄ«bu jomā ir tikai Somijas valdÄ«bas kompetencē. Kā minēts iepriekÅ”, valdÄ«ba kontrolē visas derÄ«bu un azartspēļu darbÄ«bas, tostarp fiziskas personas un tieÅ”saistes vietnes. Jebkurai iestādei, investoram vai fiziskai personai, kas vēlas piedāvāt sporta derÄ«bu pakalpojumus valstÄ«, ir jāsaņem valdÄ«bas apstiprinājums.

PaÅ”laik sporta derÄ«bas valstÄ« regulē četras galvenās institÅ«cijas. Tie ietver RAY, Veikkaus OY, Fintoto OY un PAF. Tomēr RAY ir lielākā no Ŕīm iestādēm un vadoŔā regulējoŔā iestāde valstÄ«. Veikkaus OY regulē sporta derÄ«bas un loterijas, savukārt Fintoto OY regulē zirgu skrieÅ”anās sacÄ«kstes. Visbeidzot, PAF ir papildu regulatÄ«vā iestāde, kas kontrolē azartspēles un derÄ«bas Somijas Ālandu salās. ValdÄ«ba ir vispārējā regulējoŔā iestāde un uzrauga visas četras struktÅ«ras.

TieÅ”saistes azartspēles Somijā ir likumÄ«gas, taču valdÄ«bai ir pēdējais vārds, nosakot, kuras vietnes ienāks tirgÅ«. Å Ä« kontrole ierobežo derÄ«bu slēdzēju iespējas, taču viņi var veikt likmes citās starptautiskās vietnēs personÄ«gi. Nav noteikumu vai mehānisma, kas liegtu Somijā spēlētājiem vai derÄ«bu slēdzējiem reÄ£istrēties citās ārzonas vietnēs.

VienÄ«gais Ŕķērslis, ar kuru viņi varētu saskarties, ir vietējo maksājumu metožu pieejamÄ«ba ārzonas kazino. Å is tiesÄ«bu akts ir licis Somijai berzēt plecus ar Eiropas SavienÄ«bu, kas iestājas par atvērtu un brÄ«vu tirgu starp tās dalÄ«bvalstÄ«m. JāatzÄ«mē, ka 40% Somijas azartspēļu un derÄ«bu nozares darbÄ«bu tagad notiek tieÅ”saistē.

Tāpat ir stingri noteikumi par to, kam ir un kam nevajadzētu likt likmes Somijā. Azartspēļu aktivitātēs drīkst piedalīties tikai personas, kas vecākas par 18 gadiem.

Derību likumdoŔana Somijā
Derību akti Somijā

Derību akti Somijā

Derību vide Somijā ir palikusi nemainīga vairāk nekā 50 gadus. Azartspēļu likumi Somijā ir ietverti Loteriju likumā. Šis likums tika izstrādāts, lai aizsargātu azartspēļu spēlētājus un ierobežotu azartspēļu negatīvās sekas valstī.

Somijas valdÄ«ba gadu gaitā ir ieviesusi dažus noteikumus, no kuriem galvenais ir 2001. gada izložu likums. Å Ä« derÄ«bu tiesÄ«bu akta, kurā 2010. gadā tika izdarÄ«ts tikai viens grozÄ«jums, mērÄ·is ir aizsargāt azartspēļu spēlētājus un samazināt vai aizsargāt derÄ«bas no derÄ«bu atkarÄ«bas nelabvēlÄ«gajām sekām. 2010. gada grozÄ«jumi likumā neietekmēja reglamentējoŔās procedÅ«ras, jo tie galvenokārt attiecās uz nozares mārketingu.

Saskaņā ar Loteriju likumu nodokļu uzlikÅ”ana nāk par labu Somijas spēlētājiem. ValdÄ«ba ļauj Somijas spēlētājiem paturēt visu savu peļņu. Viņi saņems 100% no sava laimesta. ValdÄ«ba patur tikai zaudēto likmju procesu, ko tā izmanto, lai finansētu dažādas darbÄ«bas valstÄ«.

Spēlētāji arÄ« nemaksā nekādas maksas, lai iemaksātu vai izņemtu lÄ«dzekļus no vietnēm, kas darbojas Somijā. Tomēr lÄ«dzekļus var noguldÄ«t tikai noteiktā laikā, parasti no 6:00 lÄ«dz 24:00 CET. Å ie ierobežojumi ir paredzēti, lai veicinātu droÅ”as un atbildÄ«gas derÄ«bas. Spēlētāji jebkurā laikā var veikt naudas izņemÅ”anu.

Saskaņā ar 1934. gada sakaru likums, jebkuram mediju uzņēmumam vai kā citādi ir aizliegts reklamēt jebkuru ārvalstu azartspēļu vietni. Uzņēmumiem, kas pārkāpj Å”o likumu, draud bargs sods, kas ietver lielus naudas sodus vai cietumsodus. Somijas sporta totalizatora operatori cenÅ”as stingri ievērot noteiktos noteikumus.

Ir arÄ« vērts atzÄ«mēt, ka Somijas IekÅ”lietu ministrija regulē azartspēļu darbÄ«bas. Reizēm Ŕī ministrija ar dekrētu palÄ«dzÄ«bu nāk klajā ar noteikumiem, kas saistÄ«ti ar azartspēlēm. Tāpat Valsts policijas pārvaldei uzdots nodroÅ”ināt, lai valstÄ« tiktu stingri ievēroti azartspēļu noteikumi.

Derību akti Somijā
Somijas spēlētāju iecienītākās spēles

Somijas spēlētāju iecienītākās spēles

Azartspēles ir populāra laika pavadÄ«Å”anas aktivitāte Somijā. Papildus loterijām sporta totalizatori kļūst arvien populārāki somu spēlētāju vidÅ«. Starp visvairāk liktajām sporta aktivitātēm ir Hokejs, futbols, zirgu skrieÅ”anās sacÄ«kstes, un Pesapallo (Somijas nacionālā spēle). No visām Ŕīm spēlēm futbols izceļas starp derÄ«bu slēdzējiem, bet hokejam ir visvairāk televÄ«zijas skatÄ«tāju.

Lielākā daļa derÄ«bu veicēju liek likmes uz Pesapallo spēlēm. Å ajā lÄ«gā ir 14 komandas vÄ«rieÅ”u un 12 sievieÅ”u kategorijā. Somijas profesionālā Pesapallo lÄ«ga saucas Superpesis. Ir arÄ« Pasaules kauss vÄ«rieÅ”iem, sievietēm un jauktajām komandām. Somija ir vairākas reizes uzvarējusi Å”ajā konkursā, tāpēc tā ir ieguvusi popularitāti.

Hokejs ir vēl viens populāri sporta veidi valstÄ«. Neraugoties uz vairākiem neveiksmÄ«giem mēģinājumiem izcÄ«nÄ«t zelta medaļu pasaules mēroga pasākumos, gan sievieÅ”u, gan vÄ«rieÅ”u komandas Å”ajā sportā ieņem augstu vietu. VÄ«rieÅ”u komanda IIHF pasaules rangā ieņem piekto pozÄ«ciju, bet sievieÅ”u komanda ir treŔā.

Lielākā daļa bukmeikeru piedāvā arī dažas nepāra spēles. Tajos ietilpst Reindeer Racing un Cell Phone Throwing, cita starpā.

Somijas spēlētāju iecienītākās spēles
Maksājuma veidi Somijā

Maksājuma veidi Somijā

Somija ir labi pazÄ«stama finanÅ”u tirgos kā tieÅ”saistes maksājumu lÄ«dere, par ko liecina fakts, ka tā ir viena no retajām valstÄ«m, kas Å”odien ir piedzÄ«vojusi bezskaidras naudas revolÅ«ciju. Somijas derÄ«bu veicēji var izmantot dažādus maksājumu veidus, lai iemaksātu un saņemtu lÄ«dzekļus. Å eit ir daži maksāŔanas veidi, kas patÄ«k lielākajai daļai somu spēlētāju.

Pārskaitījums kazino

Zināms arÄ« kā Siirto kazino, PārskaitÄ«jumu kazino neapÅ”aubāmi ir visizplatÄ«tākais maksāŔanas veids, ko izmanto Somijas kazino. Tas ir saistÄ«ts ar faktu, ka spēlētāji viegli pārskaita lÄ«dzekļus no saviem bankas kontiem uz saviem kazino kontiem.

Kredītkartes

Somi var arÄ« izmantot savas MasterCard vai Visa kredÄ«tkartes, lai iemaksātu lÄ«dzekļus savos derÄ«bu kontos. Å Ä« maksājuma metode ir vienlÄ«dz viegli lietojama, un tai ir papildu aizsardzÄ«ba pret tieÅ”saistes draudiem. Izmantojot MasterCard un Visa, spēlētājiem nav jāuztraucas par datu pārkāpumiem.

E-maki

E-maki ir droÅ”a izvēle starp somu spēlētājiem tieÅ”saistes spēļu vietnēs. Daži no populārākajiem e-makiem somu vidÅ« ir PayPal, Skrill, Neteller un Trustly. Finansējums un naudas izņemÅ”ana, izmantojot Ŕīs platformas, parasti notiek uzreiz. Tomēr spēlētāji sedz maksu, ko katra platforma iekasē par saviem pakalpojumiem.

Daži operatori ir pievienojuÅ”i jaunu funkciju ar nosaukumu Pay N Play, kurā spēlētāji tagad var iemaksāt lÄ«dzekļus savos kontos bez reÄ£istrācijas. Tas nozÄ«mē, ka spēlētāji var spēlēt reāllaikā bez konta.

Maksājuma veidi Somijā
FAQ

FAQ

Kuras ir labākās vietnes likmju veikŔanai Somijā?

Somijas spēlētājiem ir daudz iespēju, kad runa ir par tieÅ”saistes derÄ«bām. Pirmkārt, dažas no labākajām derÄ«bu vietnēm Somijā ir Bet365, Casumo, 888Sport, PariPesa, Mr. Green Unibet, LeoVegas un Mr. Play.

Kādas maksājumu platformas ir pieejamas derÄ«bu kontu finansÄ“Å”anai?

Banku darbība ir vēl viena joma, kurā somiem ir daudz iespēju. Spēlētāji var izvēlēties starp tradicionālajiem maksājumu metodes piemēram, MasterCard un Visa kartes, vai arī tās var izpētīt iespēju izmantot populārus e-makus, piemēram, PayPal, Netteller, Euteller, Trustly un Skrill. Tā kā Storm nozari pārņem kriptomaksājumi, somi var izmantot arī Bitcoins un Euthreum, spēlējot uz īstu naudu.

Vai ir jāmaksā par derÄ«bu kontu izņemÅ”anu vai finansÄ“Å”anu?

Jā un nē. Vairumā gadÄ«jumu lielākā daļa tieÅ”saistes kazino neiekasē maksu no spēlētājiem, veicot iemaksas. Tomēr, izņemot kriptovalÅ«tu maksājumus, lielākajai daļai parasti izmantoto maksājumu metožu ir jāmaksā.

Vai Fins tiek aplikts ar nodokli par viņu azartspēļu laimestiem?

Nē, somu spēlētājiem, spēlējot tieÅ”saistes kazino vietnēs, nav jāuztraucas par nodokļu nomaksu. Taču ar nodokli tiek aplikti tikai loterijā gÅ«tie laimesti.

Kuros sporta veidos Somijā tiek liktas visvairāk likmes?

Populārākais sporta veids Somijā ir viņu nacionālais sporta veids Pesapallo. Citi populāri sporta veidi, uz kuriem var likt likmes, ir starptautiskais futbols, hokejs, zirgu skrieÅ”anās sacÄ«kstes un Formula 1.

FAQ